Elgos s.r.o.

Společnost Elgos s.r.o. působí v oblasti:

Výstavba nebo obnova světelné signalizace na předem vytipovaných místech
Vodorovná a svislá značení
Proměnná dopravní značení

Optické sítě

Výkop a pokládka telekomunikační trasy
Hutnící zkoušky
Geodetické zaměření
Předání stavby a ukončení smluv
Zhotovení kabelových tras v budovách, kolektorech nebo metru
Záfuk optických kabelů, mikrokabelů nebo mikrotrubiček do HDPE trubek nebo mikrokabelů do mikrotrubiček
Vytvoření Dokumentace skutečného provedení

Výkopy a stavba jednoduchých liniových staveb

Výkop a pokládka kabelových tras
Vodovodní síť
Kanalizace
Hutnící zkoušky
Geodetické zaměření
Předání stavby a ukončení smluv
Vytvoření Dokumentace skutečného provedení

Parkovací automaty a parkovací systémy

Výstavba nových parkovacích automatů
Výstavba nových parkovacích kapacit
výstavbu parkovišť a garáží

Terénní úpravy

Chodníky
Cesty
Parkové úpravy
Zhotovení obrub
Povrchů cest a chodníků

Podzemní kontejnery

Zajištění samotné stavby a instalace podzemních kontejnerů
Následné terénní úpravy
Hutnící zkoušky
Geodetické zaměření

stavební práce při výstavbě nových budov a objektů
stavební práce při výstavbě stávajících budov a objektů
modernizaci stávajících budov a objektů
speciálních dodávek a montáží